top of page

TELEFONTOLKING

Vårt hovedprodukt.

 

Telefontolking blir stadig oftere benyttet og det er i de fleste situasjoner et godt alternativ til fremmøtetolking. 

Det spares penger. Reise- og diettutgifter bortfaller.

 

Det spares tid, spesielt i akutte situasjoner siden en telefontolk som regel kan være tilgjengelig i løpet av få minutter

 

Graden av anonymitet i medisinske/ juridiske/ familiære saker økes.

Tolken og klienten unngår å komme i nærkontakt; noe som er en klar fordel i  saksbehandlinger av privat/personlig karakter.

Send oss din bestilling på Epost

FRAMMØTETOLKING

 

 

 

Avhengig av oppdragets art og tilgjengelighet på medarbeidere, kan det velges kvinnelig eller mannlig tolk.

 

Når kunden benytter seg av frammøtetolking prøver vi så godt vi kan å velge en medarbeider som bor nær oppdragsstedet.

 

I hvert tilfelle blir det  informert om reiseavstand og –kost før kunden foretar den endelige bestilling.

Send oss din bestilling på Epost

OVERSETTELSER

 

 

 

Vi utfører alle typer oversettelsesjobber (attester, vitnemål, førerkort, websider, kontrakter, avtaler, tekniske manualer, juridiske dokumenter, m.m.).

 

 I vår database har vi registrert oversettere med spisskompetanse innen fagområder, som medisin, jus, data, elektronikk, mekanikk, off-shore, skipsteknologi og kommersielle avtaler.

Innenfor mange språk, benytter vi oss således  av oversettere og korrekturlesere med spesialutdannelse, leger, sivilingeniører, jurister, data eksperter etc.

Dokumenter som oversettes vil  beholde sin opprinnelige layout, i den grad det er teknisk mulig. 

Send oss din bestilling på Epost

RÅDGIVNING

Vårt nye produkt.

Organisering av store møter med tolk til stede.

Presentasjonsmateriell.

Planlegging.

Teknisk dokumentasjon. Dossier.

Prosjektledelse.

Kvalitetsrådgivning.

Send oss din forespørsel på Epost

bottom of page