Jobb som frilanstolk 

TELETOLK AS har ofte behov for nye tolker til oppdrag.

For tolker ønsker vi at du har: 

  • bestått autorisasjonsprøven

  • tolkeutdanning fra universitet/høyskole

  • bestått ToSPoT testen

  • bestått "Test i norsk for fremmedspråkelige" (Bergenstesten) eller at du kan dokumentere gode norskkunnskaper på annen måte

  • gode og dokumenterte kunnskaper i tolkespråket

Du må dessuten ha:

  • fylt 21 år

  • meget gode og dokumenterte kunnskaper i tolkespråket

  • kjennskap til norske samfunnsforhold

  • god evne til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig

 

Aktuelle søkere uten formelle tolkefaglige kvalifikasjoner vil bli bedt om en skriftlig test. Du blir da testet i generelle språkkunnskaper samt mestring av  både norsk og tolkespråket.