Jobb som frilansoversetter

TELETOLK AS har ofte behov for nye oversettere til oppdrag.

Som oversettere ønsker vi kandidater med  følgende kvalifikasjoner:

  • bestått translatøreksamen

  • fagoversetterutdanning fra universitet/høyskole

  • dokumentert høy grad av tospråklighet

  • erfaring med oversetting

 

Videre er det ønskelig med:

  • dokumentert erfaring fra oversetterarbeid

  • kunnskap om norske samfunnsforhold

  • meget gode evner til  å uttrykke seg både muntlig og skriftlig