top of page
Jobb som frilansoversetter

TELETOLK AS har ofte behov for nye oversettere til nye oppdrag.

Som oversettere ønsker vi kandidater med  følgende kvalifikasjoner:

  • bestått translatøreksamen

  • fagoversetterutdanning fra universitet/høyskole

  • dokumentert høy grad av tospråklighet

Videre er det ønskelig med:

  • dokumentert erfaring fra oversetterarbeid

  • kunnskap om norske samfunnsforhold

  • gode evner til  å uttrykke seg skriftlig

For å bli statsautorisert oversetter må du bestå autorisasjonsprøven i oversettelse som tilbys ved Norges handelshøyskole i Bergen (NHH). Med bestått eksamen vil du få bevilling som statsautorisert translatør.

bottom of page