top of page

Områder 

TELETOLK AS leverer tjenester til staten, kommuner og private personer i hele Norge. Våre tolker har utført oppdrag på telefon og frammøtetolking i retten,  ved helseinstitusjoner, hos advokater og hos politiet ifm forhold som gjelder innvandring, barnevernssaker, juridiske problemstillinger og konfliktsituasjoner, oppholdstillatelser, avslag på opphold i landet mm.
Juridisk
 • Rettsmøter

 • Rettsforhandlinger

 • Klientsamtaler hos advokater

 • Politiavhør

 • Asylintervju

 

Generelt, foregår disse samtaler med tolk til stede. I mange tilfeller kan samtalene gjøres via telefon.

 

Sosialtolking
 • Generelle samtaler

 • Oppfølging

 • Veiledning

 • Søknader​

Sosialtolking foregår på sosialkontorer, barneverntjenester, skoler, mm.

TELETOLK AS ønsker også her å prioritere telefontolking. Det er – etter vår erfaring – et gunstig alternativ for alle parter. 

Rådvigningstjenester 

TELETOLK AS også tilbyr rådgivningstjenester i  

 • prosjektledelse

 • oppfølging

 • planlegging

 • ASME godkjenning

 • teknisk dokumentasjon

 

Lang erfaring fra oljeindustrien og

samferdselsektoren.  

 

Ta gjerne kontakt på info@teletolk.com

 

​​

 

Helsetolking
 • Helsekontor

 • Legekontor

 • Sykehusundersøkelse/-besøk

 • Barnevern

 • Psykologsamtaler

Det er et krav å være godt kjent med medisinsk terminologi.

 

TELETOLK AS kan være behjelpelig med det.

Private kunder

Private kunder ønsker vanligvis å få oversatt attester, avtaler  og bekreftelser.

 

Oversettelser leveres – i den grad det er mulig -  med samme layout som i originaldokumentet.

 

Ta gjerne kontakt for et kostnadsoverslag på jobben du ønsker utført.  

bottom of page