DESIGN FORSLAG.tif
Vårt team

TELETOLK AS har erfarne tolker med gode norsk-kunnskaper og med det aktuelle språk som morsmål.

Noen tolker er stats-autoriserte i norsk mot sine morsmål, mens de fleste er registrert i tolkeregisteret og har avlagt godkjente  språkprøver i norsk. 

 

De aller fleste av våre tolker har bodd i Norge i mange år og de er således  godt kjent med vårt samfunn og med norsk-språket generelt. 

TELETOLK AS har frilansavtaler med våre tolker og oversettere. De har inngått  arbeidsavtale og  undertegnet taushetserklæring gjeldende alle oppdrag i regi av TELETOLK AS.

Våre tjenester

 

TELETOLK AS har levert telefontolketjenester (vårt hovedprodukt) til statlige, kommunale og private sosialeetater og helsetjenester i hele landet i mer enn 10 år.

I disse Corona-tider har telefontolking vært et veldig bra alternativ til tolking ved frammøte på grunn av eliminering av smittefare. I tillegg  muliggjør telefontolking benyttelse av tolker plassert andre steder i landet, noe som øker fleksibilitet og kvalitet. Dessuten er telefontolking økonomisk rimelig i forhold til frammøte.

TELETOLK AS tilbyr også rådgivning innen prosjektledelse. 

 

Kontakt oss

ÅRET RUNDT/ DØGNET RUNDT

 Tel. +47 484 23 500
Tel. +47 458 52 870
 

​​E-post 

teletolk@teletolk.com

Websiden

www.teletolk.com 

Facebook

@teletolkas