Områder 

TELETOLK AS leverer tjenester til staten, kommuner og private personer i hele Norge. Våre tolker har utført oppdrag på telefon og frammøtetolking i retten,  ved helseinstitusjoner, hos advokater og hos politiet ifm forhold som gjelder innvandring, barnevernssaker, juridiske problemstillinger og konfliktsituasjoner, oppholdstillatelser, avslag på opphold i landet mm.
Juridisk
 • Rettsmøter

 • Rettsforhandlinger

 • Klientsamtaler hos advokater

 • Politiavhør

 • Asylintervju

 

Generelt, foregår disse samtaler med tolk til stede. I mange tilfeller kan samtalene gjøres telefonisk.

 

Tolken skal være veldig godt kjent med juridisk terminologi for at oppdraget skal kunne utføres tilfredsstillende.

 

Tolken må på forhånd gjøre seg kjent med innholdet av eventuelle dokumenter som skal gjennomgås. Det er viktig å oversette/tolke alt som er skrevet ned i dokumentet 

 

Sosialtolking
 • Generelle samtaler

 • Oppfølging

 • Veiledning

 • Søknader​

Sosialtolking foregår på sosialkontorer, barneverntjenester, skoler, mm.

TELETOLK AS ønsker også her å prioritere telefontolking. Det er – etter vår erfaring – et gunstig alternativ for alle parter. 

Det er viktig å presentere seg før samtalen begynner og avklare hvordan tolking skal foregå.

Alt som ble sagt skal – i utgangspunktet - tolkes.

Helsetolking
 • Helsekontor

 • Legekontor

 • Sykehusundersøkelse/-besøk

 • Barnevern

 • Psykologsamtaler

Det er et krav å være godt kjent med medisinsk terminologi. TELETOLK AS kan – til en viss grad - være behjelpelig med det.

Rådvigningstjenester 

TELETOLK AS også tilbyr rådgivningstjenester i  

 • prosjektledelse

 • oppfølging

 • planlegging

 • ASME godkjenning

 • teknisk dokumentasjon

 

Lang erfaring fra oljeindustrien og

samferdselsektoren.  

 

Ta gjerne kontakt på info@teletolk.com

 

 

Private kunder

Private kunder ønsker vanligvis å få oversatt attester, avtaler  og bekreftelser.

 

Oversettelser leveres – i den grad det er mulig -  med samme layout som i originaldokumentet.

 

Ta gjerne kontakt for et kostnadsoverslag på jobben du ønsker utført.